Priemysel a špeciálne riešenia

Existujú výzvy, ktoré nezapadajú do žiadnej kategórie, napríklad povrchová úprava plastov alebo textílií. Alebo ide o špeciálne parametre, vlastnosti či efekty, akými sú akustika, pružnosť materiálu či katalýza. Bez ohľadu na problém, na ktorý hľadáte riešenie, porozprávajte sa s nami o náteroch alebo súvisiacich témach.