AI Tool Calculus

Kalkulačka teploty Calculus®

Calculus® je webový nástroj založený na umelej inteligencii na predpovedanie rozdielu vnútorných teplôt a odvodenie možných úspor energie pri náteroch stien a/alebo striech produktmi ClimateCoating ThermoProtect a ThermoActive.

Umelá inteligencia (AI) bola a je trénovaná pomocou veľkého množstva údajov z celosvetovej praxe, vrátane údajov z veľmi horúcich klimatických oblastí. Algoritmus využíva údaje z fyziky budov: odraz slnečného žiarenia.

Pomocou programu Calculus® možno lepšie vypočítať náklady a energetickú účinnosť budov. To uľahčuje plánovanie energetickej koncepcie rôznych typov budov v klimaticky odlišných podmienkach.

Webový nástroj sa neustále vyvíja. Radi prijmeme vaše návrhy a otázky prostredníctvom formulára.

Calculus

Dosiahnutie cieľa len s niekoľkými parametrami

Tieto údaje zadávate vy:

  • Poloha a typ budovy (výberové polia),
  • Klimatizované alebo neklimatizované (nepovinné pole)
  • Typ stavebného prvku, rozmery stavebného prvku, zemepisná orientácia (svetové strany), existujúca izolácia

Výsledok vo forme grafu zobrazuje vývoj teploty v budove v jednotlivých mesiacoch roka – s náterom a bez náteru. Okrem toho sa uvádza priemerná vnútorná teplota (MKT = priemerná kinetická teplota) budovy a spôsob jej celkového ročného zníženia pomocou náterov. Výsledky sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF.

Do kalkulačky teploty Calculus®
Calculus

Formulár spätnej väzby