Odtlačok

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstrasse 78-82
DE-13156 Berlín

Tel.: +49 (0) 30/50 01 96-0
Fax: +49 (0) 30/50 01 96-20
E-mail: info@sicc.de

Výkonný riaditeľ: Waldemar Walczok
Registrový súd: Okresný súd Berlin-Charlottenburg
Registračné číslo: HRB 88630
ID dane z predaja: DE813670303

Fotografické kredity
© 2010 Terry J Alcorn, Inc.

zrieknutie sa zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu však nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť. Ako poskytovateľ služieb nesieme zodpovednosť za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. Ako poskytovateľ služieb však nie sme povinní monitorovať informácie tretích strán, ktoré sa prenášajú alebo uchovávajú, ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach zákona, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli skontrolované na možné porušenie zákona v čase, keď boli prepojené. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nelegálny obsah. Trvalé sledovanie obsahu prepojených stránok je však nerozumné bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

autorské práva

Na obsah a diela na týchto stránkach, ktoré vytvoril prevádzkovateľ webovej stránky, sa vzťahuje nemecké autorské právo. Na rozmnožovanie, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorského zákona je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto webovej stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takýto obsah okamžite odstránime.

Fotografické kredity

Vlastné obrázky, Photodune.net, iStockphoto.com, © Kadmy – Fotolia.de

Online platforma na riešenie sporov (platforma OS)

Európska komisia zriadila webovú stránku pre online riešenie sporov medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi (platforma OS), na ktorú máte prístup na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .