Referencie – Obytný dom

Referencie energetický hlavný dom 09

Energetický hlavný dom

Bytové domy na Botkyrke 01

Bytové domy v Botkyrke

Bytové domy na adrese Perleberg 01

Bytové domy v Perlebergu

Bytový dom v Jonave 03

Apartmánový dom v Jonave

Bytový dom na Kapfenbergu 05

Bytový dom v Kapfenbergu

Bytový dom v Sprembergu 08

Bytový dom v Sprembergu

Čistenie fasády v Haagu 02

Čistenie fasády v Haagu

Obytný dom v Berlíne po 6 rokoch 01

Dom v Berlíne po 6 rokoch

Bytový dom v Haagu 01

Bytový dom v Haagu

Rodinný dom v Erlenbachu 01

Rodinný dom v Erlenbachu

Garáže vo Forste po 7 rokoch 01

Garáže vo Forste po 7 rokoch

Trojgeneračný dom v Zeuthene 01

Trojgeneračný dom v Zeuthene

Obytný dom v Portugalsku 01

Obytný dom v Portugalsku

Čierny dom v Holandsku 01

Čierny dom v Holandsku

Meranie tepelného toku v Ríme 01

Meranie tepelného toku v Ríme

ClimateCoating® pre hrazdené domy 01

ClimateCoating® pre hrazdené domy

Biely dom v Sprembergu 01

Biely dom v Sprembergu

Radové domy v Holandsku 01

Radové domy v Holandsku

Dom v Beringe NL 03

Dom v Beringe (NL)

Fasády po x rokoch 02

Fasády po x rokoch

Umyte štrkovú fasádu 04

Umyte štrkovú fasádu