AI Tool Calculus

Temperaturkalkylatorn Calculus®

Calculus® är ett AI-baserat webbverktyg för att förutsäga skillnaden i inomhustemperaturer och beräkna möjliga energibesparingar när väggar och/eller tak beläggs med ClimateCoating-produkterna ThermoProtect och ThermoActive.

Artificiell intelligens (AI) har tränats och tränas fortfarande med stora mängder data från hela världen, även från mycket varma klimat. Algoritmen använder data från byggnadsfysik: reflektion av solstrålning.

Med hjälp av Calculus® kan byggnaders kostnader och energieffektivitet beräknas bättre. Detta underlättar planeringen av energikonceptet för olika byggnadstyper under klimatmässigt olika förhållanden.

Webbverktyget utvecklas hela tiden. Vi tar gärna emot dina förslag och frågor via formuläret.

Calculus

Att nå målet med bara några få parametrar

Du anger dessa uppgifter:

  • Plats och byggnadstyp (valfält),
  • Luftkonditionerad eller icke-klimatiserad (frivilligt fält)
  • Typ av byggnadsdel, byggnadsdelens dimensioner, geografisk orientering (kompassriktning), befintlig isolering.

Resultatet i form av ett diagram visar temperaturutvecklingen för varje månad under ett år i byggnaden – med och utan beläggning. Dessutom anges den genomsnittliga inomhustemperaturen (MKT = mean kinetic temperature) i en byggnad och hur den kan minskas totalt sett per år med hjälp av beläggning. Resultaten kan laddas ner som en PDF-download.

Till temperaturkalkylatorn Calculus®
Calculus

Formulär för återkoppling