ThermoActive strešný náter

Firma Schindler na Slovensku

V Dunskajej Strede na Slovensku bolo v roku 2019 natretých vrstvou ThermoActive asi 14 000 m² strešnej plochy od výrobcu výťahov-  Schindler výťahy a eskalátory a.s. Zákazku realizovala spoločnosť HOFER SK, sro, 01001 Žilina.

Problém
Vysoké teploty vo výrobných halách v dôsledku prehrievania striech. Vonkajšia teplota strechy bola pri porovnávacom meraní 51,4 °C.

Riešenie
Pasívne chladenie prostredníctvom high-tech povlaku založeného na technológii reflexnej membrány: ThermoActive. Toto pasívne chladenie sa dosahuje extrémne vysokým odrazom slnečného žiarenia a procesmi odparovania. Slnečné svetlo sa odráža až do hodnoty 91,4 % (total solar reflection, TSR).

Výsledok
Po natretí strešnou farbou ThermoActive bola vonkajšia teplota strechy nameraná za rovnakých podmienok iba 28,2 °C. To umožnilo znížiť teplotu o 23,2 ° C. Znížením teploty možno ušetriť spotrebu energie na aktívne chladenie výrobných hál. Menšia spotreba energie znamená zníženie emisií CO2. To aktívne prispieva k ochrane klímy.