ThermoActive takbeläggning

Schindler fabrik i Slovakien

I Dunskajá Streda, Slovakien, ca 14 000 m² takyta för hisstillverkaren Schindler výtahy a eskalátory as belagdes med ThermoActive 2019. Verkställande partner var HOFER SK, sro, 01001 Žilina.

Problemet
Höga temperaturer i produktionshallarna på grund av uppvärmning av taken. I en jämförande mätning var yttertemperaturen på taket 51,4°C.

Lösningen
Passiv kylning genom en högteknologisk färg baserad på reflekterande membranteknologi: ThermoActive. Denna passiva kylning uppnås genom den extremt höga reflektionen av solljus och genom förångningsprocesser. Solljuset reflekteras upp till ett värde på 91,4 % (total solreflektans, TSR).

Resultatet
Efter beläggning med takfärgen ThermoActive var yttertemperaturen på taket, mätt under identiska förhållanden, endast 28,2°C. Detta gjorde att temperaturen kunde sänkas med 23,2°C. Denna temperatursänkning gör att energiförbrukningen för aktiv kylning av produktionshallarna kan sparas. Mindre energiförbrukning innebär minskade CO2-utsläpp. Detta bidrar aktivt till klimatskyddet.