Termoaktywna powłoka dachowa

Fabryka Schindlera na Słowacji

W Dunskajá Streda na Słowacji około 14.000 m² powierzchni dachu producenta wind Schindler výtahy a eskalátory a.s. zostało w 2019 roku pokryte powłoką ThermoActive. Partnerem wykonawczym była spółka HOFER SK, s.r.o., 01001 Žilina.

Problem
Wysokie temperatury w halach produkcyjnych spowodowane nagrzewaniem się dachów. W pomiarze porównawczym temperatura dachu na zewnątrz wynosiła 51,4°C.

Rozwiązanie
Pasywne chłodzenie dzięki zaawansowanej technologicznie powłoce opartej na technologii membrany refleksyjnej: ThermoActive. To pasywne chłodzenie uzyskuje się dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi odbicia światła słonecznego oraz procesom parowania. Światło słoneczne jest odbijane do wartości 91,4% (całkowity współczynnik odbicia światła słonecznego, TSR).

Wynik
Po nałożeniu farby dachowej ThermoActive temperatura dachu na zewnątrz, mierzona w identycznych warunkach, wynosiła tylko 28,2°C. W ten sposób można było obniżyć temperaturę o 23,2°C. Takie obniżenie temperatury pozwala na zaoszczędzenie energii zużywanej na aktywne chłodzenie hal produkcyjnych. Mniejsze zużycie energii oznacza redukcję emisji CO2. W ten sposób aktywnie przyczyniamy się do ochrony klimatu.