Termoaktywna powłoka dachowa

Fabryka Schindlera na Słowacji

W Dunskajá Streda na Słowacji około 14.000 m² powierzchni dachu producenta wind Schindler výtahy a eskalátory a.s. zostało w 2019 roku pokryte powłoką ThermoActive. Partnerem wykonawczym była spółka HOFER SK, s.r.o., 01001 Žilina.

Problem
Wysokie temperatury w halach produkcyjnych spowodowane nagrzewaniem się dachów. W pomiarze porównawczym temperatura dachu na zewnątrz wynosiła 51,4°C.

Rozwiązanie
Pasywne chłodzenie dzięki zaawansowanej technologicznie powłoce opartej na technologii membrany refleksyjnej: ThermoActive. To pasywne chłodzenie uzyskuje się dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi odbicia światła słonecznego oraz procesom parowania. Światło słoneczne jest odbijane do wartości 91,4% (całkowity współczynnik odbicia światła słonecznego, TSR).

Wynik
Po nałożeniu farby dachowej ThermoActive temperatura dachu na zewnątrz, mierzona w identycznych warunkach, wynosiła tylko 28,2°C. W ten sposób można było obniżyć temperaturę o 23,2°C. Takie obniżenie temperatury pozwala na zaoszczędzenie energii zużywanej na aktywne chłodzenie hal produkcyjnych. Mniejsze zużycie energii oznacza redukcję emisji CO2. W ten sposób aktywnie przyczyniamy się do ochrony klimatu.

Dom mieszkalny w Beringe NL 03

Dom mieszkalny w Beringe (NL)

Pod adresem Hoogstraat 47 w Beringe (L) właściciel domu i mistrz malarski Thijs Martens w 2016 roku pokrył dachówki na czarno, a fasadę na biało. Wartości zużycia energii grzewczej nie są jeszcze dostępne, ale są już pierwsze doświadczenia: “Nieocieplone poddasze nie jest już tak bardzo zimne w zimie” i “Nasze ogrzewanie potrzebuje tylko 30 minut, aby przejść z 17°C do 20°C, gdy wracamy do domu. Przed ClimateCoating® trwało to 1,5 godziny”. Ściany zewnętrzne są konstrukcją dwupowłokową z pustką powietrzną i tzw. połówkami cegieł jako okładziną klinkierową. Znacznie krótsze czasy nagrzewania i wolniejsze schładzanie wpływają na oszczędność energii.

Dom bractwa w Erlangen 01

Dom bractwa w Erlangen

Aplikacje na różnych elementach budynku w porozumieniu z architektem i organem ds. dziedzictwa kulturowego

ClimateCoating w ochronie zabytków historycznych
W 2005 roku ClimateCoating został zastosowany w domu bractwa Corps Baruthia w Erlangen, Rathsberger Str. 20, w porozumieniu z władzami ochrony zabytków: History na cokole i tynku ściennym, ThermoActive na elementach blaszanych i dachówkach, Nature na drewnianym ogrodzeniu.