Nadruk

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstrasse 78 – 82
DE-13156 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 / 50 01 96-0
Faks: +49 (0) 30 / 50 01 96-20
Email:
info@sicc.de

Dyrektor Zarządzający: Waldemar Walczok
Sąd rejestrowy: Sąd Krajowy Berlin-Charlottenburg
Numer rejestracyjny: HRB 88630
Numeridentyfikacyjny podatku od sprzedaży: DE813670303

Kreślenie zdjęć
©2010 Terry J Alcorn, Inc.

WYŁĄCZENIE

Odpowiedzialność za zawartość

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć gwarancji na te obce treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich oferent lub operator. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Jednakże stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Copyright

Treści i dzieła stworzone przez administratorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Kredyty fotograficzne

Zdjęcia własne, Photodune.net, iStockphoto.com, ©Kadmy – Fotolia.de

Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma OS)

Komisja Europejska utworzyła stronę internetową służącą do internetowego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami (platforma ODR), do której dostęp można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.