Avtryck

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstrasse 78 – 82
DE-13156 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 / 50 01 96-0
Fax: +49 (0) 30 / 50 01 96-20
E-post: info@sicc.de

Verkställande direktör: Waldemar Walczok
Registreringsdomstol: tingsrätt Berlin-Charlottenburg
Registreringsnummer: HRB 88630
VAT ID: DE813670303

Bildkredit
©2010 Terry J Alcorn, Inc.

VARNING

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt eller uppdaterat. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning. Som tjänsteleverantör är vi dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så snart vi blir medvetna om några brott mot lagen kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Fotokrediter

Egna bilder, Photodune.net, iStockphoto.com, ©Kadmy – Fotolia.de

Onlineplattform för tvistlösning (OS-plattform)

EU-kommissionen har skapat en webbplats för online-tvistlösning mellan företag och konsumenter (OS-plattform), som du kan komma åt på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .