Nagrody i certyfikaty

Nagrody

Niemiecka Nagroda za Innowacyjność honoruje produkty i rozwiązania z różnych branż, które wyróżniają się przede wszystkim zorientowaniem na użytkownika i wartością dodaną w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami. Firma SICC Coatings otrzymała tę nagrodę w Berlinie w 2018 roku za swoje powłoki termoceramiczne. Oświadczenie Jury:

“Asortyment produktów ThermoShield® wyraźnie pokazuje, że dzięki powłoce termoceramicznej można w prosty, ekonomiczny i oszczędzający zasoby sposób oszczędzać energię grzewczą i chłodniczą. Bez szkodliwych dla środowiska biocydów, ThermoShield® zapewnia ograniczone powstawanie glonów na elewacji i zapobiega powstawaniu pleśni we wnętrzu. W dłuższej perspektywie oszczędza to materiały, energię i nakłady pracy, trwale chroni drogie materiały budowlane, zachowuje wartości dla przyszłych pokoleń i chroni środowisko.”

Wskazówka: europejska marka ThermoShield® i zarządzana globalnie marka ClimateActivePaint będą od roku 2020 zarządzane jednolicie na całym świecie pod marką ClimateCoating®.

Komunikat prasowy (PDF)

Singapur jest jednym z wiodących miast na świecie, które koncentrują się na zrównoważonym rozwoju miejskim. Aby podkreślić znaczenie energooszczędnego budownictwa, Izba Singapursko-Niemiecka (SGC) oraz Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii przyznały nagrodę “Energy Efficiency Award”. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie najlepszych niemieckich innowacyjnych technologii stosowanych w budynkach w Singapurze.
Nagroda Energy Efficiency Award 2018 została wręczona naszemu partnerowi kooperacyjnemu A.S.L.E. Green Solution PTE Ltd. w Singapurze.

Komunikat prasowy (PDF)

W ramach All Electric Challenge (NL), “Natuur & Milieu” rzuciło wyzwanie organizacjom i firmom, aby zaoferowały zrównoważoną, wysokiej jakości i możliwą do zrealizowania alternatywę dla gazu ziemnego. W ten sposób “Natuur & Milieu” chce zachęcić do przechodzenia na domy ogrzewane elektrycznie. “Natuur & Milieu” jest niezależną organizacją zajmującą się ochroną środowiska.
Nasz holenderski partner ClimateCoating Benelux BV, był zaangażowany we wspólne przedsięwzięcie, które zdobyło główną nagrodę w All Electric Challenge.

Komunikat prasowy (PDF)

Nagroda Energy Globe Award jest najważniejszą nagrodą za zrównoważony rozwój na świecie. Nagroda Energy Globe National Award 2011 na Litwie została przyznana projektowi “Modernizacja energetyczna przedszkola w Wilnie”.

Informacje o świadectwie i projekcie (PDF)

SYNAMOME jest stowarzyszeniem zawodowym architektów i kierowników projektów w budownictwie z siedzibą w Paryżu. www.synamome.org
Nagroda za innowacyjność została przyznana w 2013 roku naszej francuskiej firmie kooperacyjnej Colorterm, Ruy.

Certyfikat Prix de L’innovation (JPG)

Nagroda “Srebrny Laur Małopolski” (Województwo Małopolskie, Polska) przyznawana jest firmom, które oferują nowoczesne rozwiązania i wysoką jakość.

Certyfikat Srebrny (JPG)

Certyfikat Zielonych Materiałów Budowlanych to certyfikat, który wyróżnia przyjazne dla środowiska materiały budowlane na Tajwanie. Nasz tajwański partner krajowy, Climate Green Care Corp. otrzymał ten certyfikat we wrześniu 2018 roku.

Certyfikaty

Certyfikat mistrzowski

Bitte beachten Sie: Aus den Marken ClimateActivePaint® und ThermoShield® wurde die MarkeClimateCoating®, für einen weltweit einheitlichen Auftritt. Wszystkie poprzednie certyfikaty i świadectwa badań zachowują ważność.

Widok w powiększeniu

“Greenguard” to uznawany na całym świecie i bardzo rygorystyczny standard oznaczania produktów o niskiej emisji. Wszystkie główne produkty ClimateCoating® posiadają złoty certyfikat “Greenguard”.

Certyfikaty Greenguard (PDF)

Cool Roof Rating Council (CRRC), organizacja posiadająca akredytację ISO 17065, dokonała przeglądu danych dotyczących wyników badań dostarczonych przez zatwierdzone przez CRRC laboratorium badawcze ISO 17025 i stwierdziła, że ten produkt dachowy (ThermoActive) spełnia wymagania zgodnie z normą ANSI/CRRC S100 i Podręcznik Programu CRRC-1.

Powiadomienie CRRC o ocenie produktu – 004450 | ThermoActive (PDF)

Certyfikat zgodności potwierdza zgodność z wymaganiami PN-C-81914:2002 dla farb emulsyjnych do zastosowań wewnętrznych (ThermoVital, ThermoPLus, Lumen i Interior) oraz zgodność z wymaganiami badawczymi PN-C-81914:1998 dla farb emulsyjnych na elewacje budynków (ThermoProtect, History, Exterior).

Certyfikaty (PDF)

W 2015 roku INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I TECHNOLOGII KOLORU, Zakład Farb i Tworzyw Sztucznych w Gliwicach (PL), określił całkowity współczynnik odbicia promieniowania słonecznego różnych powłok, w tym powłoki dachowej ThermoActive o wartości 91,4%.

Sprawozdanie IMPiB_TSR (PDF)

R&D Services, Inc. (USA) zapewnia dokładne i wydajne testy dla przemysłu izolacyjnego. Akredytowanych jest ponad 70 testów, w tym specyfikacje materiałowe ASTM i CAN/ULC. Kompetencje w zakresie badań i doradztwa są uznawane na całym świecie. R&D Services współpracuje z agencjami akredytacyjnymi i wykonawczymi na całym świecie.

Raporty z badań (PDF)

Dzięki energooszczędnym produktom i usługom przyczyniamy się również w skali międzynarodowej do rozwoju bezpiecznych i opłacalnych dostaw energii. > Dalsze informacje.

Zgłoszenie wzoru użytkowego nr 203 14 145.8 pod nazwą “Powłoka powierzchniowa z efektem endotermicznym” w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych w dniu 18.12.2003 r.