Działaj i produkuj w sposób odpowiedzialny

Zrównoważony rozwój i środowisko

Wskazówka dla naszego rozwoju produktu: Mniej znaczy więcej

Wytwarzamy produkty z wartością dodaną dla ludzi i środowiska. Mniejsze zużycie energii, mniejsze zużycie zasobów. W zamian za to oszczędza się więcej energii i utrzymuje wartość budynków w dłuższej perspektywie.

Drogowskaz dla jakości produktu: najwyższy poziom

Staramy się kwestionować każdy nasz ruch i każde podejście, które stosujemy każdego dnia. Dbamy o to, aby każda partia, która opuszcza naszą siedzibę była najwyższej jakości.

Przewodnik po kompatybilności środowiskowej: Odpowiedzialność

Poszukiwaliśmy dostawców, którzy sami kierują się zasadą ekologicznego zarządzania, biorą odpowiedzialność za środowisko i – podobnie jak my – posiadają certyfikat zarządzania środowiskiem według DIN EN ISO 14001:2015.

Norma ISO 14001 oznacza ciągłe doskonalenie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach. Dzięki audytowi regularnie i wiarygodnie demonstrujemy nasze zaangażowanie w ochronę środowiska.

Certyfikat (PDF)

Norma ISO 9001 oznacza proces ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwach. Dzięki audytowi regularnie przedstawiamy dowody na istnienie uporządkowanego systemu zarządzania.

Certyfikat (PDF)

Nasze zasady w polityce jakości i w polityce środowiskowej

Polityka jakości i polityka środowiskowa są elementami naszej polityki firmy i wyjaśniają dążenie SICC Coatings GmbH do wysokiej jakości produktów i usług w stosunku do naszych klientów, pracowników firmy i wszystkich grup interesu.

Jednocześnie firma SICC Coatings GmbH zobowiązuje się do ograniczenia wszelkich zanieczyszczeń środowiska naturalnego, a w miarę możliwości nawet do ich unikania. Opiera się to na zidentyfikowanych, specyficznych dla danego przedsiębiorstwa aspektach środowiskowych, które pokazują, gdzie można znaleźć obciążenia środowiskowe.

Firma SICC Coatings GmbH zobowiązuje się do pracy nad ciągłym doskonaleniem w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska oraz do przestrzegania obowiązujących zobowiązań prawnych i przepisów.

Praca i realizacja naszej polityki jakości i środowiskowej ma pozytywny wpływ zarówno na jakość produktów, efektywność procesów, jak i na zmniejszenie wpływu na środowisko. Zaufanie i zadowolenie naszych klientów, pracowników i grup interesu, jak również aktywny wpływ na wszystkie procesy dotyczące środowiska są treścią naszej polityki jakości i ochrony środowiska.

Systemy zarządzania jakością i środowiskiem są zawsze sprawdzane pod kątem adekwatności i spełniania celów.

Zasada 1 – Wpływ na środowisko – Wpływ na środowisko
Ograniczenie, a jeszcze lepiej unikanie, wpływu na środowisko charakterystycznego dla danej firmy. Regularnie analizujemy i wpływamy na charakter, zakres i wpływ na środowisko naszych działań, produktów i usług.

Zasada 2 – Zgodność z prawodawstwem
Zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących zobowiązań prawnych i przepisów.

Zasada 3 – Cele
Cele jakościowe i środowiskowe opierają się na naszej polityce jakościowej i środowiskowej.

Zasada 4 – Orientacja na klienta
Naszym klientom i partnerom obiecujemy oczekiwaną lub gwarantowaną jakość naszych produktów. Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby w profesjonalny sposób wyjść naprzeciw naszym klientom i odpowiedzieć na ich pytania i sugestie.

Zasada 5 – Ciągłe doskonalenie
W ramach długofalowego rozwoju naszej firmy, doskonalenie i modyfikacja produktów jest celem naszej pracy. W tym celu stale podnosimy poziom naszych własnych szkoleń. System zarządzania jakością i środowiskiem również podlega tej ciągłej pracy i doskonaleniu.

Zasada 6 – Świadomość jakości
Poprzez odpowiednie procesy, informacje, szkolenia i instrukcje utrzymujemy świadomość jakości w naszym przedsiębiorstwie i stale przekazujemy to myślenie naszym partnerom handlowym.

Zasada 7 – Komunikacja
Komunikujemy politykę jakości i ochrony środowiska oraz wynikające z niej cele wewnątrz naszej firmy, a także naszym klientom i interesariuszom. Ustalenia z tego komunikatu mają decydujące znaczenie dla wniosków i dalszych działań.