Polityka prywatności (UE)

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 27. maj 2023 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o tobie za pośrednictwem https://www.climatecoating.com/pl/. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Udostępnianie innym stronom

Udostępniamy lub ujawniamy te dane podmiotom przetwarzającym wyłącznie w następujących celach:

Podmioty przetwarzające

Nazwa 
Kraj: 
Cele: 

3. Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą Cookie Policy

4. Praktyki ujawniania informacji

Udostępniamy dane osobowe, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub na mocy postanowienia sądu, w odpowiedzi na wezwanie organu ścigania, w zakresie dozwolonym na podstawie innych przepisów prawa, w celu udzielenia informacji lub w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Jeżeli nasza strona internetowa lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, Twoje dane mogą zostać ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz zostaną przekazane nowym właścicielom.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych.

Google nie może wykorzystywać danych do żadnych innych usług Google.

Włączanie pełnych adresów IP jest przez nas blokowane.

5. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

6. Witryny podmiotów zewnętrznych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych linkami na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

7. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Cię aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe.

8. Dostęp i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

9. Złożyć skargę

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy przetwarzanie twoich danych osobowych (skarga dotycząca), przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

10. Inspektor ochrony danych

Our Data Protection Officer has been registered with the data protection authority in an EU Member State. If you have any questions or requests with respect to this privacy statement or for the Data Protection Officer, you may contact STR Rechtssicher.Org UG (haftungsbeschränkt), via https://www.rechtssicher.org or extdsb@rechtssicher.org lub przez telefon +49 4537 701185

11. Dane kontaktowe

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstraße 78 – 82
DE-13156 Berlin
Niemcy
Witryna: https://www.climatecoating.com/pl/
Email: info@sicc.de
Numer telefonu: +49 (0) 30 / 50 01 96-0

Aneks

WPML

WPML wykorzystuje pliki cookie do określenia aktualnego języka odwiedzającego, ostatnio odwiedzanego języka i języka zalogowanych użytkowników. Podczas korzystania z wtyczki WPML będzie udostępniać dane związane z witryną za pośrednictwem instalatora. Żadne dane nie są udostępniane przez samego użytkownika.

WooCommerce

Ten przykład pokazuje podstawowe informacje o tym, jakie dane osobowe może gromadzić, przechowywać i udostępniać Twój sklep oraz kto może mieć dostęp do tych informacji. W zależności od aktywowanych ustawień i użytych dodatkowych wtyczek, konkretne informacje, z których korzysta Twój sklep, będą się różnić. Zalecamy porady prawne, aby wyjaśnić, jakie informacje powinny znaleźć się w Twojej polityce prywatności.

Zbieramy informacje o Tobie podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie.

Co zbieramy i przechowujemy

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej rejestrujemy:
 • Oglądane produkty: Tutaj pokazujemy produkty, które ostatnio oglądałeś.
 • Lokalizacja, adres IP i typ przeglądarki: używamy tego do celów, takich jak szacowanie podatków i kosztów wysyłki
 • Adres wysyłki: poprosimy Cię o podanie go, abyśmy mogli na przykład określić koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia i móc wysłać zamówienie do Ciebie.
Używamy również plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.

Uwaga: powinieneś zaktualizować swoją politykę dotyczącą plików cookie, dodając więcej szczegółów i link do tej sekcji tutaj.

Kiedy robisz u nas zakupy, poprosimy Cię o podanie informacji, takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i wysyłkowy, adres e-mail i numer telefonu, dane karty kredytowej/płatności oraz opcjonalne informacje o koncie, takie jak nazwa użytkownika i hasło. Używamy tych informacji do następujących celów:
 • Wysyłanie informacji o Twoim koncie i zamówieniu
 • Odpowiedź na Twoje zapytania, w tym zwroty i reklamacje
 • Przetwarzanie transakcji płatniczych i zapobieganie oszustwom
 • Załóż konto w naszym sklepie
 • Zgodność ze wszystkimi obowiązkami prawnymi, takimi jak obliczanie podatków
 • Poprawianie naszych ofert sklepowych
 • Wysyłaj wiadomości marketingowe, jeśli zdecydujesz się je otrzymywać
Kiedy tworzysz u nas konto, przechowujemy Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Informacje te zostaną wykorzystane do wypełnienia informacji o płatności dla przyszłych zamówień. Zazwyczaj przechowujemy informacje o Tobie tak długo, jak potrzebujemy ich do celów gromadzenia i wykorzystywania oraz tak długo, jak jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania. Na przykład przechowujemy informacje o zamówieniach przez XXX lat ze względów podatkowych i rozliczeniowych. Obejmuje to Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres rozliczeniowy i wysyłkowy. Przechowujemy również komentarze lub oceny, jeśli zdecydujesz się je zostawić.

Kto w naszym zespole ma dostęp

Członkowie naszego zespołu mają dostęp do informacji, które nam przekazujesz. Na przykład zarówno administratorzy, jak i kierownicy sklepów mogą uzyskać dostęp do:
 • Informacje o zamówieniu, takie jak zakupione produkty, czas zakupu i adres wysyłki oraz
 • Informacje o kliencie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje rozliczeniowe i dotyczące wysyłki.
Członkowie naszego zespołu mają dostęp do tych informacji, aby przetwarzać zamówienia, zwracać pieniądze i zapewniać wsparcie.

Co udostępniamy innym

W tej sekcji należy wymienić, komu udostępniasz informacje i w jakim celu. Może to obejmować między innymi analitykę, marketing, bramki płatności, dostawców usług przewozowych i elementy stron trzecich.

Udostępniamy informacje stronom trzecim, które pomagają nam dostarczać Ci nasze zamówienia i usługi. Na przykład --

Płatności

W tej podsekcji należy wymienić, które zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności przetwarzają płatności w Twoim sklepie, ponieważ mogą przetwarzać dane klientów. Używamy PayPal jako przykładu, ale jeśli nie korzystasz z PayPal, powinieneś to usunąć.

Akceptujemy płatności przez PayPal. Podczas przetwarzania płatności niektóre z Twoich danych zostaną przekazane do PayPal. Przekazywane są tylko informacje wymagane do przetworzenia lub dokonania płatności, takie jak całkowita cena zakupu i informacje o płatności. Możesz zapoznać się z Polityką prywatności PayPal tutaj.

Tłumaczenie multimediów WPML

WPML Media Translation wyśle ​​adres e-mail i nazwę każdego menedżera, przypisanego tłumacza, a także samą treść do zaawansowanego edytora tłumaczeń i zakontraktowanych usług tłumaczeniowych.

WooCommerce wielojęzyczny

WooCommerce Multilingual wykorzystuje pliki cookie, aby zrozumieć informacje w koszyku podczas używania języków w domenach oraz do przesyłania danych między domenami. WooCommerce Multilingual wykorzystuje również pliki cookie do identyfikacji języka i waluty zamówienia każdego klienta, a także języka raportów generowanych przez WooCommerce. WooCommerce Multilingual rozszerza te raporty o informacje o walutach.

Zarządzanie tłumaczeniami WPML

WPML Translation Management wyśle ​​adres e-mail i nazwę każdego menedżera, a także przypisanego tłumacza i samą treść do zaawansowanego edytora tłumaczeń i wdrożonych usług tłumaczeniowych.

Tłumaczenie ciągów WPML

Tłumaczenie ciągów WPML wyśle ​​wszystkie ciągi do zaawansowanego edytora tłumaczeń WPML i do wdrożonych usług tłumaczeniowych.

Naprawdę prosty SSL

Really Simple SSL i Really Simple SSL Add-ons nie przetwarzają żadnych danych osobowych, więc RODO nie ma zastosowania do tych wtyczek ani korzystania z tych wtyczek w Twojej witrynie. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć tutaj.

Wtyczki YITH

Ten przykładowy język zawiera podstawowe informacje o tym, jakie dane osobowe może gromadzić, przechowywać i udostępniać Twój sklep, a także kto może mieć dostęp do tych danych. W zależności od tego, jakie ustawienia są włączone i jakie dodatkowe wtyczki są używane, szczegółowe informacje udostępniane przez Twój sklep będą się różnić. Zalecamy konsultację z prawnikiem przy podejmowaniu decyzji, jakie informacje ujawnić w swojej polityce prywatności.