Dom bractwa w Erlangen 01

Dom bractwa w Erlangen

Aplikacje na różnych elementach budynku w porozumieniu z architektem i organem ds. dziedzictwa kulturowego

ClimateCoating w ochronie zabytków historycznych
W 2005 roku ClimateCoating został zastosowany w domu bractwa Corps Baruthia w Erlangen, Rathsberger Str. 20, w porozumieniu z władzami ochrony zabytków: History na cokole i tynku ściennym, ThermoActive na elementach blaszanych i dachówkach, Nature na drewnianym ogrodzeniu.

ClimateCoating® dla domów przysłupowych 01

ClimateCoating® dla domów przysłupowych

Kolekcja zdjęć o tematyce “domy przysłupowe” przedstawia ujęcia z lat 2012-2015. Powłokę ClimateCoating® na domach przysłupowych wykonano w kombinacjach Exterior + Nature lub History + Nature, jako podkładu użyto Fix Plus lub Nature Primer.

Powłoka ClimateCoating® Nature do elementów drewnianych została opracowana, aby spełnić specjalne wymagania najstarszego i najbardziej naturalnego materiału budowlanego. Właśnie dlatego, że drewno jest tak żywe, wrażliwie reaguje na wpływy atmosferyczne, takie jak wilgoć, promieniowanie UV, zanieczyszczenia powietrza, a także grzyby, szkodniki i owady. Dlatego też drewno wymaga pielęgnacji i ochrony.

Do budynków zabytkowych stosuje się produkt ClimateCoating® History. Prawie każde podłoże mineralne w starych budynkach jest zanieczyszczone wodą i solą. History spełnia wymagania ochrony zabytków dotyczące powłoki, która jest optymalnie otwarta na kapilarę i dyfuzję, która powinna zapobiegać gromadzeniu się soli i wilgoci, a także wytrzymywać wszystkie nowoczesne obciążenia środowiskowe.

Łączne zastosowanie wymienionych produktów do tynku i drewna jest logicznym wnioskiem z zaobserwowanych długotrwałych wyników na różnych elewacjach i w różnych regionach. Zaletą prewencyjną dla domów przysłupowych pokrytych ClimateCoating® jest przede wszystkim wyciszenie termiczne i ochrona przed warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza przed zacinającym deszczem.

ClimateCoating® Nature silnie redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna. Do tego dochodzi doskonała przyczepność obu produktów na powierzchniach bocznych – tzn. na drewnie i na tynku – oraz mostkujące rysy, elastyczne właściwości membrany ClimateCoating®. Wyjaśnia to bardzo dobrą przydatność ClimateCoating® do fasad szachulcowych.