ClimateCoating ® för korsvirkeshus 01

ClimateCoating ® för korsvirkeshus

Fotosamlingen på temat “korsvirkeshus” visar bilder från åren 2012 till 2015. Korsvirkeshusens ClimateCoating ® -beläggning applicerades i kombinationerna Exteriör + Natur eller Historia + Natur, med Fix Plus eller Nature Primer som grundfärg.

ClimateCoating ® Nature för träkomponenter har utvecklats för att möta de speciella kraven för det äldsta och mest naturliga byggmaterialet. Just för att trä är så levande reagerar det utomhus känsligt på väderpåverkan som fukt, UV-strålning, luftföroreningar, svampar, skadedjur och insekter. Därför behöver trä vård och skydd.

Produkten ClimateCoating ® History används för historiska byggnader. Nästan varje mineralsubstrat i en gammal byggnad är förorenat med vatten och salt. Historien uppfyller kraven på monumentskydd för en beläggning som är optimalt öppen för kapillärer och diffusion, som ska förhindra salt- och fuktuppbyggnad och dessutom tåla alla moderna miljöpåfrestningar.

Den kombinerade användningen av de nämnda produkterna för gips och trä är den logiska slutsatsen från de observerade långtidsprestanda på olika fasader och i olika regioner. Den förebyggande fördelen för korsvirkeshusen belagda med ClimateCoating ® består framför allt i det termiska lugnet och skyddet mot väder och vind, speciellt mot ösregn.

ClimateCoating ® Nature minskar kraftigt svällningen och krympningen av träet. Dessutom har båda produkterna utmärkt flankvidhäftning – dvs på trä och gips – samt de spricköverbryggande, elastiska egenskaperna hos ClimateCoating ® -membranet. Detta förklarar den utmärkta lämpligheten hos ClimateCoating ® för korsvirkesfasader.

Broderskapshus i Erlangen 01

Brödraskapshus i Erlangen

Tillämpningar på olika byggnadsdelar i samråd mellan arkitekten och kulturarvsmyndigheten

ClimateCoating vid bevarande av historiska monument
År 2005 applicerades ClimateCoating på Corps Baruthias brödraskapshus i Erlangen, Rathsberger Str. 20, i samråd med myndigheterna för bevarande av monument: History på sockel och väggputs, ThermoActive på plåtdelar och takpannor, Nature på trästaketet.