Agera och producera med ansvar

Hållbarhet & Miljö

Guide för vår produktutveckling: Less is more

Vi producerar produkter med mervärde för människor och miljö. Mindre energiförbrukning, mindre resursförbrukning. I gengäld mer energibesparingar och långsiktigt värdebevarande av byggnader.

Vägvisare för produktkvalitet: högsta nivå

Vi ser till att vi ifrågasätter varje rörelse vi gör och varje tillvägagångssätt vi tar varje dag. Vi ser till att varje batch som lämnar vårt hus är av högsta kvalitet.

Guide till miljömässig hållbarhet: Ansvar

Vi sökte leverantörer som själva följer principen om ekologiskt sund förvaltning, som tar ansvar för miljön och – liksom vi – är certifierade inom miljöledning enligt DIN EN ISO 14001:2015.

ISO 14001-standarden står för ständig förbättring av miljöledning i företag. Med revisionen visar vi regelbundet och trovärdigt vårt engagemang för miljöskydd.

Certifikat (PDF)

ISO 9001-standarden står för en ständig förbättringsprocess i företag. Med revisionen ger vi regelbundet bevis på ett välordnat ledningssystem.

Certifikat (PDF)

Våra principer i kvalitetspolicy och i miljöpolitik

Kvalitets- och miljöpolicyer är en del av vår företagspolicy och förklarar påståendet från SICC Coatings GmbH i termer av hög kvalitet i produkten och i servicen till våra kunder, företagets anställda och alla intressegrupper.

Samtidigt åtar sig SICC Coatings GmbH att minska alla företagsspecifika miljöföroreningar och, om möjligt, även undvika dem. Grunden för detta är de fastställda relevanta företagsspecifika miljöaspekterna, som visar var miljöföroreningar kan hittas.

SICC Coatings GmbH åtar sig att arbeta med ständiga förbättringar för att undvika miljöföroreningar och för att följa gällande lagliga skyldigheter och föreskrifter.

Arbetet och genomförandet av vår kvalitets- och miljöpolicy har en positiv effekt på produkternas kvalitet, effektiviteten i processerna och minskningen av miljöföroreningar. Våra kunders, medarbetares och intresseorganisationers förtroende och tillfredsställelse samt aktivt inflytande på alla miljörelevanta processer som påverkar oss är innehållet i vår kvalitets- och miljöpolicy.

Kvalitets- och miljöledningssystemen kontrolleras alltid för ändamålsenlighet och ändamålsenlighet.

Princip 1 – Miljöpåverkan – Påverkan på miljön
Minskning, ännu bättre undvikande, av företagsspecifika miljöföroreningar. Vi kontrollerar och påverkar regelbundet typen, omfattningen och miljöpåverkan av våra aktiviteter, produkter och tjänster.

Princip 2 – Efterlevnad av lagen
Skyldighet att följa tillämpliga rättsliga skyldigheter och lagstiftning.

Princip 3 – Mål
Kvalitets- och miljömålen utgår från vår kvalitets- och miljöpolicy.

Princip 4 – Kundorientering
Vi lovar våra kunder och partners den förväntade eller säkrade kvaliteten på våra produkter. Vi använder vår kunskap och erfarenhet för att möta våra kunder professionellt och svara på frågor och förslag.

Princip 5 – Kontinuerlig förbättring
Som en del av den långsiktiga utvecklingen av vårt företag är produktförbättring och produktmodifiering målet för vårt arbete. För detta ändamål förbättrar vi ständigt vår egen utbildningsnivå. Kvalitets- och miljöledningssystemet är också föremål för detta ständiga arbete och förbättring.

Princip 6 – Kvalitetsmedvetenhet
Genom lämpliga processer, information, utbildning och instruktioner upprätthåller vi kvalitetsmedvetenhet i vårt företag och för vidare detta tänk till våra säljare.

Princip 7 – Kommunikation
Vi kommunicerar kvalitets- och miljöpolicyn och de mål som härrör från den inom vårt företag och till våra kunder och intressenter. Resultaten från detta meddelande är avgörande för slutsatser och ytterligare åtgärder.