Referencie energetický hlavný dom 09

Energetický hlavný dom

V tomto rodinnom dome zaisťuje kombinácia pevnej konštrukcie s ClimateCoating® ThermoProtect a infračerveného vykurovania s ClimateCoating® ThermoPlus príkladnú príjemnú klímu a vynikajúcu energetickú účinnosť. Vyhodnotenia meraní dokazujú vplyv solárnych ziskov.

Energetický hlavný dom sa nachádza v rakúskom Eidenbergu v nadmorskej výške 683 m. Má 53 cm hrubé steny z 50 tehlového muriva, zvnútra aj zvonka omietnuté. Vonkajšia stena je zvnútra aj zvonka natretá náterom ClimateCoating® , miestnosti sú vykurované stropným alebo infračerveným ohrievačom.

Kombinácia osvedčeného dizajnu s vysoko účinnými systémami a produktmi vytvára príjemnú a komfortnú klímu v miestnosti. Vonkajší náter steny znižuje tepelné straty a okrem iného chráni pred prudkým dažďom. Kombinácia infražiariča s IR odrážajúcim vnútorným povlakom výrazne znižuje náklady na vykurovanie vďaka zlepšenej tepelnej pohode.

Tu realizovaná koncepcia – okrem FV a solárnej tepelnej energie – veľmi nezodpovedá teoretickému skreslenému obrazu, ako uvádzajú niektoré predpisy o tepelnej ochrane vrátane súvisiacich výpočtov. Avšak: nič nie je čestnejšie ako prax. Ukazuje to príklad série meraní vyhodnocujúcich solárne zisky cez vonkajšiu stenu.

Od 10:00 do 17:00 (údaje sú približné) je možné účinky slnečného žiarenia pozorovať od 9:00 do 15:00. Slnečné zisky sa nedejú len cez priehľadné komponenty (tepelné zisky cez okná), ale aj cez nepriehľadné komponenty. Omietnutá tehlová stena je nepriehľadná (čiže nepriehľadná), absorbuje teplo, ktoré sa prenáša dovnútra. Ide o tok tepla zvonku dovnútra v dôsledku solárnych ziskov.

Od 10:00 do 15:00 vystúpi teplota 10 cm pod povrch. Od 13:00 do 17:00 sa vybuduje taká vysoká tepelná bariéra (teplo = teplota + materiál), že teplota v miestnosti neprekročí teplotu tejto bariéry. Bez teplotného gradientu existuje 1. termodynamický zákon žiadny tepelný tok. To znamená: od 13:00 bez tepelných strát cez vonkajšiu stenu počas 4 hodín.

Pre teóriu U-hodnoty bola akumulačná zložka vo Fourierovej rovnici vedenia tepla nastavená na 0; nie preto, že je to tak v praxi, ale preto, aby sa teória dala vypočítať: q = U (θi –θe).

Cenzurovaná Wikipedia vysvetľuje: „Rovnica definície predpokladá stacionárne podmienky a nie je vhodná na výpočet aktuálnej hustoty tepelného toku q (t) pri teplotách, ktoré sa v čase menia. Počas procesu ohrevu sa napríklad vyskytujú oneskorenia v dôsledku tepelnej akumulačnej kapacity komponentu, ktoré sa neberú do úvahy pri pokuse o výpočet povrchových tepelných tokov pomocou rovnice. V následnom procese ochladzovania sa však chyba vyskytuje v opačnom smere. Ak ohrievanie a chladenie prebieha symetricky, obe chyby sa navzájom rušia.”

Z tohto argumentu vyplýva, že v konečnom dôsledku nie je rozdiel, či sa tepelný tok považuje za stacionárny alebo nestabilný. Na tento účel je znázornená meracia grafika, kde je nestabilný prípad simulovaný pomocou modulovanej teploty. Toto je správne meracie zariadenie pre teóriu, ale vonkajšia stena je vystavená niekoľkým ovplyvňujúcim faktorom viac ako len vonkajšia teplota.

Počasie nie je len o vonkajšej teplote. Okrem toho je niekedy veľký rozdiel medzi aritmetickým a geometrickým priemerom (priemer a medián).

Grafika na vyhodnotenie meracích sérií to jasne vysvetľuje: proces ohrevu je rýchlejší, proces chladenia pomalší. To je zrejmé zo sklonu žltých a modrých čiar (žiadna symetria). Toto oneskorenie je spôsobené kapacitou úložiska. To znamená: energetický zisk. ClimateCoating® ThermoProtect znižuje energetické straty cez fasádu a podporuje solárne zisky cez vonkajšiu stenu („endotermické efekty“).