Hotell & gastronomi

Att tillfredsställa höga kundkrav är inte alltid lätt. ClimateCoating ® -produkterna lyckas uppfylla de höga standarderna och kraven vad gäller hygien, rumskomfort, färgstabilitet och robusthet för alla rum – från källare till kök till gästrum.

ANSÖKNINGAR
INUTI

Rumshygien och skydd mot mögel

Kondensförebyggande och fuktreglering

Rumsklimatförbättring och boendekomfort

Smutsbeständighet och fotokatalys

Energibesparing och ekonomi

Takplattor förfriskning

Rumsbelysning genom ljusreflektion

Skyddsbeläggning för PU-skum

ANSÖKNINGAR
UTANFÖR

Förbättra byggnadens energibalans

Hållbarhet, frihet från sprickor och robusthet

Minskning av alger, mossa och svamptillväxt

Fuktighetshantering och temperaturreglering

Historiska fasader: skonsam avfuktning och värdebevarande

brandskyddsmedel

Skyddsbeläggning för PU-skum

ANSÖKNINGAR
TAK

Kylning och minskning av kylkapacitet

Väderskydd och lång livslängd

åtdragning

termisk avkoppling

ANSÖKNINGAR
TRÄ

Långsiktigt väderskydd