Tekniska konstruktioner

Tankar, containrar och rörledningar kan behöva en beläggning som klarar mer och tål mer än genomsnittet. Med IndustrySpecial från ClimateCoating ® är det möjligt att förhindra bildning av kondens, att stabilisera temperaturer och att minska värmeuppbyggnad eller termisk stress. Behöver du en ännu mer anpassad beläggningslösning? Utmana oss då!

ANSÖKNINGAR
UTANFÖR

Förbättra byggnadens energibalans

Hållbarhet, frihet från sprickor och robusthet

Minskning av alger, mossa och svamptillväxt

Fuktighetshantering och temperaturreglering

Historiska fasader: skonsam avfuktning och värdebevarande

brandskyddsmedel

Skyddsbeläggning för PU-skum

ANSÖKNINGAR
TAK

Kylning och minskning av kylkapacitet

Väderskydd och lång livslängd

åtdragning

termisk avkoppling

ANSÖKNINGAR
TRÄ

Långsiktigt väderskydd