Jordbruk & djurhållning

Jordbruksföretagare måste agera särskilt ekonomiskt. Med väggfärgerna, putsen och takbeläggningarna från ClimateCoating ® kan strukturen i stall, lador, lager eller ridanläggningar skyddas utmärkt. Om du sparar energi, undviker mögel- eller algtillväxt och avsevärt minskar ytföroreningar, så har du tre mervärden på din sida.

ANSÖKNINGAR
INUTI

Rumshygien och skydd mot mögel

Förebyggande av kondens och fuktkontroll

Rumsklimatförbättring och boendekomfort

Smutsbeständighet och fotokatalys

Energibesparing och ekonomi

Takplattor förfriskning

Rumsbelysning genom ljusreflektion

Skyddsbeläggning för PU-skum

ANSÖKNINGAR
UTANFÖR

Förbättra byggnadens energibalans

Hållbarhet, frihet från sprickor och robusthet

Minskning av alger, mossa och svamptillväxt

Fuktighetshantering och temperaturreglering

Historiska fasader: skonsam avfuktning och värdebevarande

brandskyddsmedel

Skyddsbeläggning för PU-skum

ANSÖKNINGAR
TAK

Kylning och minskning av kylkapaciteten

Väderskydd och lång livslängd

åtdragning

termisk avkoppling

ANSÖKNINGAR
TRÄ

Långsiktigt väderskydd