Trafiktransporter

Det finns utmaningar som du inte ser vid första anblicken, till exempel att undvika kondens, temperaturstabilisering, anti-elektrostatik eller värmeskydd. Om ditt krav ligger i temperaturområdet -40°C och +150°C är vi intresserade av din utmaning.

TÅG

Termisk avslappning Kylning Reduktion av kondensat

JÄRNVÄG

kyl-

Skydd mot skevning av skenor

BEHÅLLARE

Skydd mot solexponering

kyl-