Monumentskydd

Nästan varje mineralsubstrat i en gammal byggnad är förorenat med vatten och salt och kräver särskild omsorg när det kommer till renovering. Förutom skonsam avfuktning, tygmatt torkning och långvarig färgstabilitet erbjuder fasadbeläggningen fantastiska funktioner.

FELSÖKNING
INUTI

Skydd mot mögel

rumshygien

förebyggande av kondens

fuktkontroll

förbättring av inomhusklimatet

boendekomfort

Luktneutralitet

smutsmotstånd

Energi sparande

färgstabilitet

akustisk förbättring

Rumsbelysning genom ljusreflektion

SKYDD
HISTORISKA FASADER

Energi sparande

livslängd

frihet från sprickor

robusthet

smutsavstötande

fukthantering

brandskyddsmedel

Skonsam avfuktning av historiska fasader

Bevarande av historiska fasader

TRÄSKYDD IM
EXTERIÖR

Långsiktigt väderskydd för trä