Livsmedelsindustrin

Hygien kommer först. Minskning av kylkostnader andra. ClimateCoating ® funktionella beläggningar kan ge ett långsiktigt och effektivt bidrag till båda utmaningarna. Låt oss ge dig råd!

HYGIEN

Skydd mot mögel

rumshygien

förebyggande av kondens

fuktkontroll

Luktneutralitet

smutsmotstånd

Energi sparande

Förstörelse av smuts genom fotokatalys

Rumsbelysning genom ljusreflektion

Takplattor förfriskning

BYGGNADSKYLNING

Energi sparande

livslängd

frihet från sprickor

robusthet

smutsavstötande

fukthantering

brandskyddsmedel

Kostnadsreduktion för kylning och kylning

väderskydd

åtdragning

Termisk avkoppling