Sjukvård

Om du kombinerar långsiktigt rena väggar och ett behagligt rumsklimat med miljövänlig och ofarlig väggfärg, då hittar du ClimateCoating ® . Få en överblick över det synliga och märkbara pluset med våra innerväggsfärger.

ANSÖKNINGAR
INUTI

Rumshygien och skydd mot mögel

Förebyggande av kondens och fuktkontroll

Rumsklimatförbättring och boendekomfort

Smutsbeständighet och fotokatalys

Energibesparing och ekonomi

Takplattor förfriskning

Rumsbelysning genom ljusreflektion

Skyddsbeläggning för PU-skum

ANSÖKNINGAR
UTANFÖR

Förbättra byggnadens energibalans

Hållbarhet, frihet från sprickor och robusthet

Minskning av alger, mossa och svamptillväxt

Fuktighetshantering och temperaturreglering

Historiska fasader: skonsam avfuktning och värdebevarande

brandskyddsmedel

Skyddsbeläggning för PU-skum

ANSÖKNINGAR
TAK

Kylning och minskning av kylkapacitet

Väderskydd och lång livslängd

åtdragning

termisk avkoppling

ANSÖKNINGAR
TRÄ

Långsiktigt väderskydd