S:t Petri kyrka i Mönkebude 01

Peterskyrkan i Mönkebude

Fasaden på S:t Petri kyrka Mönkebude blev allt mer missfärgad på grund av det ökande angreppet av rödalger. Efter konstruktionsarbete på absiden målades den med ClimateCoating ® ThermoProtect vit för testning våren 2013. Efter tre år utan invändningar mot provmålningen togs renoveringen av hela fasaden i drift i juli 2016. Kyrkans fasadytor rengjordes och behandlades med ett algbekämpningsmedel. (efter målarmästarens beslut, inte med Brügmann rödalger fasadrengörare som rekommenderas för röda alger). I augusti 2016 belades fasadytorna med ClimateCoating ® ThermoProtect vit. Sedan dess har fasaden varit felfri. (från och med september 2021)

Nyckeldata:

Objekt/typ av byggnad:S:t Petri Mönkebude kyrka
Byggare/beställare:Evangeliska församlingar
Altwigshagen, Leopoldshagen, Mönkebude
evangelium prästgård
Mr Shield
www.kirche-mv.de
Objektets plats:Lübser Landstrasse 31
17375 Mönkebude
Tyskland
Arkitekter/Planerare:Arkitektkontoret Hans Giger
Enhet 74 A Str
17379 Wilhelmsburg
Färgschema:Sockenrådet
Utförande/behandlare:Målare S. Scheel
Str.d.Friendship 34
17379 Wilhelmsburg
www.malermeister-scheel.de
Produkter som används:Fasad 550m2
ClimateCoating® ThermoProtect
Utförandedatum:augusti 2016
Konsult/servicepartner:Borgwardt industrirepresentation
Fru D. Borgwardt
Ringstrasse 40
17373 Ueckermünde
Dagis i Vilnius 06

Dagis i Vilnius

Tvåbladigt murverk 2 x 11 cm, kalla vintrar. Istället för fasadisolering med polystyren på inrådan av en tysk byggnadsexpert: kärnisolering med cellulosa och ClimateCoating ® invändigt och utvändigt; Golden Globe Awards 2011

Kort sammanfattning
Dagis “Saules Gojus” (Solskogen) ligger i utkanten av Vilnius. Med ca 500 m² erbjuder huset plats för upp till 45 barn. Som en del av den första renoveringsfasen 2004 blåstes en kärnisolering av cellulosaflingor in i ytterväggarnas luftgap. I den andra fasen målades insidan och utsidan med den termokeramiska membranteknologin ClimateCoating ® för att förbättra värmeskyddet. Som ett resultat kunde uppvärmningsansträngningen minskas och kylningstiderna förlängas – med förbättrad termisk komfort och minskad risk för mögel, även i problemområden. Förutom långvarigt väderskydd för den avfuktade väggen, skyddar beläggningen mot värmestrålning på vintern och uppvärmning på sommaren.

evalutionskriterie

 • Projektmål:
  energisk träning, max. Resultat med en liten budget av ett ungt familjeägt företag (ekonomi), långvariga ekologiska byggmaterial med fysisk säkerhet och hälsosäkerhet.
 • Innovativt tillvägagångssätt:
  gör inte som alla andra gör – istället, kombinationen av teknologier/system, användning av ytaktiv beläggning.
 • Kostnad/nytta:
  en maximal uppgradering av byggnaden med blygsamma ekonomiska utgifter (se även: projektmål), långa underhållsintervaller, målet (hög nytta till låg kostnad) uppnåddes.
 • Multiplicerbarhet:
  I princip ja, även om det enskilda fallet alltid måste kontrolleras – här var särdraget kärnisoleringen, andra kombinationer är också möjliga (jfr projekt “Träfiber ETICS i Berlin”).
 • Miljökompatibilitet:
  ges i stor utsträckning, giftfria och föroreningsfria byggmaterial, blir resultatet en minskning av utsläppen.

I den första etappen av renoveringen förnyades sanitetsanläggningarna och hela elsystemet och huset anpassades efter barnens behov. Det var viktigt att förbättra energieffektiviteten för ytterväggarna, som som dubbelbladigt murverk med en luftspalt på 7 cm hade ett U-värde på 0,8 W/m²K. Även om U-värdet inte är den enda avgörande faktorn för byggnadens energibalans, är det med vintertemperaturer runt -20°C fortfarande en parameter att ta hänsyn till.

Experten avrådde från att klistra fast frigolitskivor som ETIK på fasaden, som man ofta och gärna gjorde över hela landet. En viktig anledning är att det anses kontraintuitivt att bygga tätare inifrån och ut, särskilt när man vet att standardberäkningar, inklusive Glasers metoder, inte ger realistiska resultat (Hauser, 2003).

En kärnisolering med EKOVATA cellulosaflingor kunde förbättra U-värdet till 0,37 W/m²K, med en avgörande fördel att slutresultatet är en helt absorberande väggkonstruktion med kapillär ledningsförmåga.

I februari diskuterades byggåtgärder som en del av en fastighetsbesiktning med följande fokuspunkter: regntäta fönster, putsreparationer på översta våningen, fasad, isolera avslöjar, byta skum under fönsterbrädorna, fasad- och invändig målning, förnya trägavel söder, måla gavelkantslister av trä, vibrationsdämpande gallertak ovanför källare.

Den 11 februari 2007 var temperaturen i utkanten av Vilnius -23°C. Genomsnittliga rumstemperaturer på 19°C och väggyttemperaturer på 16°C uppmättes. Mätningarna med pyrometern för beröringsfri temperaturmätning resulterade i betydande temperaturskillnader i fasadens väggyttemperaturer. Detta visar vad termen “solvinster i ogenomskinliga komponenter” betyder: värmeflödet från 20°C till -10°C är lägre än det från 20°C till -20°C.

För att förbättra ytterväggarnas energiska kvalitet rekommenderade byggnadsexperten användningen av ClimateCoating ® . Skälen till detta är bland annat skydd mot solpåfrestningar på sommaren, kompensation för köldbryggor, skydd mot slagregn, förbättring av termisk komfort. Den praktiska fördelen visade att denna planeringsmetod var rätt, följande fältrapport är självförklarande.

”Vi använde ClimateCoating ® för renovering av vår dagis sommaren 2007, både inne och ute. Medan vi i början var tvungna att värma upp mitt i natten och på dagen, kan huset nu hållas varmt med två uppvärmningar, även vid temperaturer på -20 (januari 2009). Vi är entusiastiska över fastigheterna: trots de extrema förhållandena i Litauen jämfört med Tyskland, från -20°C på vintern till nästan 30 grader på sommaren, bleknar ClimateCoating® och det finns inga sprickor alls, varken på träpanelen eller på gipsen – ett stort problem med många färger i det här landet och kan observeras på nästan varje hörn på en stadsrundtur i Vilnius.”

Fristående hus i Erlenbach 01

Fristående hus i Erlenbach

I detta fristående hus säkerställer kombinationen av solid konstruktion med ClimateCoating ® ThermoProtect och infravärme med ClimateCoating ® ThermoPlus lägre energiförbrukning än grannhuset med ett “bättre” U-värde .

Det är ett fristående hus. Väggkonstruktionen består av 24 cm lättbetong, in- och utvändigt totalt 3,0 cm puts samt in- och utvändigt belagd med Thermo-Shield (dvs utvändigt med ClimateCoating ® ThermoProtect och invändigt med ThermoPlus ).

Den värms upp med IR (infraröda) strålningspaneler, som förbrukar helvetisk elektrisk kraft i termer av primärenergi och skapar bättre termisk komfort än vad någon konvektionsvärmare kan.

Den här installerade infraröda värmen, tillsammans med den IR-reflekterande ClimateCoating ® -beläggningen, skapar maximal komfort och ekonomi. För perioden mars 2008 till mars 2010 har uppvärmningskostnader på mindre än 450 € per år bevisats.

Samtidigt tar utvärderingen av mätresultaten U-värdesteorin ad absurdum. Det är analytiskt och metrologiskt bevisat att det så kallade U-värdet som primärt mått på värmeenergibehovet är en produkt av fantasin.

Till grund för utvärderingen ligger ett protokoll från 2011 om mätningar av U-värdet på ytterväggarna i flera småhus med olika väggkonstruktioner. De utförda mätningarna visar den positiva inverkan av ThermoPlus och ClimateCoating ® ThermoProtect på ytterväggarnas termiska motstånd.

Uppgiften med mätningarna var att bevisa ClimateCoating ®s positiva inverkan på ytterväggar med olika väggstrukturer. Dessutom bör kylningsbeteendet och uppvärmningsfasen för luften och väggtemperaturen bestämmas.

Mätplatserna var 2 småhus med olika väggkonstruktioner. Mätningar gjordes på husets västra sida på ca 3-5m höjd. Alla mätningar var i stort sett underställda samma förhållanden med en temperaturskillnad mellan inne och ute på ca 15°C. Mätanordningen TESTO 635 och PT100-sensorerna användes. Väggkonstruktionen i grannhuset består av 36,5 cm lättbetong, U-värdet här är i genomsnitt 0,30 W/m²K, som tillverkaren också skriver i sin flyer.

Från 20.02.2010 kl. 17.30 till 21.02.2010 kl. 09.00 mättes olika parametrar inuti och utanför:

 • inomhusluftens temperatur
 • lufttemperatur ute
 • Väggytans temperatur inuti
 • “U-värdet”
 • RH [%]; förmodligen den rel. fukt ute
 • Mat [%], materialfuktigheten på en okänd plats

En av frågorna som måste ställas här är: Vad mäts? Är det verkligen rumstemperaturen? Väggyttemperaturerna stiger eftersom IR-värmaren avger termisk strålning. Förutom den primära strålningen har även den sekundära strålningen effekt. Detta är anledningen till att dolda väggytor som inte ligger i värmarens direkta kon, t.ex. bakom en fåtölj, också blir varmare.

Givaren för rumslufttemperaturen visar därför inte den faktiska uppmätta variabeln utan ett högre värde. Det beror på att den är upplyst på samma sätt och är därför uppvärmd.

När det gäller strålningsprocesser är U-värdesteorin malplacerad. Istället för att ge ett förklarande modellbidrag ökar det bara förvirringen och utspädningen. Detta beror på att strålningsprocesser är främmande för U-värdesteorin.

Rumslufttemperaturen är inte den avgörande variabeln när det gäller IR-processer. Det handlar om strålningsfysik i våglängdsområdet runt 10 µm i följande fall:

 • • Ytor belagda med termokeramisk membranteknologi (IR-reflektion)
 • • Uppvärmning med värmesystem baserade på principen om termisk strålning (IR-värme)
 • • kombinationen av IR-värme och IR-reflekterande beläggning

Genom att kombinera IR-uppvärmningen med ClimateCoating ® -finishen uppnådde de boende i familjehemmet i Erlenbach en hög grad av energieffektivitet som ett resultat av komfort (högre yttemperaturer, mer temperatursymmetri), snabbare uppvärmning, fördröjd kylning – alla de med ett “sämre” U -Värde än grannhuset.

Sedan 2015 har thermoshield-farben.de kunnat läsa: “För perioden från mars 2008 till mars 2014 har uppvärmningskostnader på mindre än 450 € per år verifierats. Jämfört med ett passivhus enligt EnEV2009. 30 % mindre uppvärmningskostnader, 20 % mindre byggkostnader, 50 % mindre underhållskostnader.” Detta motsäger U-värdesteorin, men detta är praxis.

Daghem i Pankow 01

Daghem i Pankow

Fasadbeläggning 2004: ClimateCoating ® säkerställer en vacker byggnad och ett hälsosamt klimat i daghemmet St. Maria Magdalena

Berlin, 9 augusti 2004. Medan politikerna fortfarande diskuterar bättre finansiering av barnomsorgen stöds Berlins daghem i allt högre grad av näringslivet. Daghemmet i den katolska församlingen St. Maria Magdalena i Pankow är till exempel nöjda med henne 10-årsjubileum av en renoverad byggnad. Tack vare stödet från två berlinska företag kommer det tidigare grå huset på Boris-Pasternak-Weg 16-20, nära Schönhausen-palatset, att glänsa i en vacker terrakottaton till den stora födelsedagsfesten sommarfesten den 29 augusti.

Huvudsponsor är SICC GmbH från Berlin, som är ett av två företag världen över som tillverkar den innovativa ytbeläggningen ClimateCoating ® och säljer den exklusivt i Tyskland, Europa och Mellanöstern. SICC GmbH tillhandahöll cirka 1000 liter av sin ClimateCoating ® ThermoProtect- produkt gratis och finansierade målningsarbetet. Hoffmann Gerüstbau tillhandahöll de nödvändiga ställningarna kostnadsfritt under hela renoveringsarbetet

Tack vare ClimateCoating ® kan ett 70-tal barn på daghemmet St. Maria Magdalena vårdas i en miljö som är lika vacker som hälsosam. För med ClimateCoating ® kan inte bara de årliga uppvärmningskostnaderna sänkas med upp till 30 procent, byggnaden är också skyddad mot mögel, alger, sprickor och miljöföroreningar. Tack vare optimal luftfuktighet på runt 55 procent och jämn värmefördelning har en byggnad belagd med ClimateCoating ® ett permanent hälsosamt och behagligt må-bra-klimat, speciellt för barn med allergier och astma. Och under de varma sommarmånaderna värms rummen inte längre upp så obehagligt.

“Vi föräldrar är väldigt glada över att dagiset nu ser så fint ut och att SICC GmbH gör så mycket för våra barn”, förklarar föräldrarådets ordförande Wolf Dornblut. Ursula Erler från byggnadsavdelningen på ärkebiskopsordinariatet är också entusiastisk: ”När S:ta Maria Magdalena församling tog över ansvaret för daghemmet för tio år sedan renoverades rummen invändigt, men det fanns helt enkelt inga pengar till en utvändig renovering. Därför var vi mycket glada över erbjudandet från SICC GmbH att renovera daghemmet kostnadsfritt.”

Efter godkännande av ansvarig monumentmyndighet – daghemmet ligger i entrén till slottet Schönhausen – kunde byggnadsarbetena påbörjas i början av dagis skollov i början av juli. Allt ska vara klart lagom till den stora sommarfesten den 29 augusti. Den här dagen kommer barn, föräldrar, pedagoger, samhällsmedlemmar och invånare att fira födelsedagen och den genomförda renoveringen tillsammans med de anställda på SICC GmbH och företaget Hoffmann Gerüstbau. Intresserade besökare är hjärtligt välkomna. “Vi njöt verkligen av det här projektet och vi kommer säkerligen att fortsätta arbeta i den här riktningen”, säger SICCs VD Waldemar Walczok. “Våra barn är trots allt det viktigaste vi har.”

Svarta huset i Madrid 01

Svarta huset i Madrid

Ljushetsvärde eller TSR-värde: ClimateCoating ® finns även i svart.

“Black House” i Holland har redan blivit ett känt namn: man målar ett hus svart – och det finns inga sprickor, blåsor eller andra skador. Och det i åratal. Det “svarta huset” i Madrid har funnits i den spanska huvudstaden sedan våren 2014. Byggnaden ligger på Calle de Manual Tovar 42 / hörnet av Calle Salcedo och inrymmer bland annat Urban Lab Madrid. Här belades cirka 2 000 m² klinkertegelfasad med ClimateCoating ® i svart – på den tiden då man fortfarande pratade om lätthet.

Men oavsett om det är ett lätthetsreferensvärde eller ett TSR-värde (”Total Solar Reflectance”) – bryter ClimateCoating ® med traditionella tankemönster. Du kan kalla det “det vita svarta”, du kan också låta det vara. Det som är anmärkningsvärt är att en svart fasad inte nödvändigtvis behöver betyda uppvärmning och förstörelse om man bestämmer sig för ClimateCoating ® .

På tal om TSR-värdet: ClimateCoating ® reflekterar också bara UV-delen av solstrålningen (SOL = UV + VIS + IR) i blygsam utsträckning, runt 10%. Tack vare de ihåliga keramiska sfärerna har detta dock ingen effekt. Så här kommer experten fram till att ClimateCoating ® är mer än bara färg. På tal om färg: de 80 fönsterhålorna med aluminiumbeklädnad målades i 18 olika nyanser med ClimateCoating ® .

Radhus i Nederländerna 01

Radhus i Nederländerna

Drygt 5% energibesparing

Förutom ett bra utseende som är stabilt över åren och väderskydd, sparar en ClimateCoating ® beläggning på fasaden även värmeenergi. Dessa varierar beroende på väggmaterial och byggnadstyp. I dessa radhus i Ymere, Nederländerna, var det över 5 % efter beläggningen 2011. Det är inget speciellt kan man tycka – i den jämförbara byggnaden med 3 cm polystyrenisolering var det inte mycket mer sedan 1990. Det speciella här ligger i förhållandet mellan ytterväggens omslutande ytproportioner och tak och fönster.

Flerfamiljshus i Haag 01

Flerfamiljshus i Haag

Med ClimateCoating® ThermoProtect : inga sprickor på fasaden efter 9 år

Inget officiellt test var planerat då, men övning ger ofta övertygande resultat. Bilderna visar ett bostadskomplex på Dedemsvaartweg i Haag, Nederländerna. Fasaderna målades våren 2006 och den 25 februari 2015, Henk van Leeuwen från Fa. Coateq hämtade fastigheten av intresse.

Då användes två olika produkter för målning: fasadfärgen ClimateCoating ® ThermoProtect från SICC GmbH, Berlin, och fasadfärgen från en tysk marknadsledare. Efter cirka 9 år granskades ytorna noggrant.

SICC GmbH hävdar som tillverkare: “Den höga motståndskraften mot miljöpåfrestningar som smog, syror, salter och ozon samt mot UV-strålning säkerställer den höga elasticiteten hos ClimateCoating ® Exterior och förhindrar sprickbildning på grund av sprödhet eller åldrande under lång tid. Spänningssprickor reduceras avsevärt eftersom det termiska skyddet som ClimateCoating ® Exterior erbjuder med sin höga andel av keramiska ihåliga sfärer inbäddade i ett speciellt bindemedel avsevärt minskar byggmaterialens olika expansionsrörelser.”

Bilderna visar att hon har rätt, det praktiska provet på fasaden i utomhusvittring klarades också här: beläggningen är fri från sprickor efter 9 år.

Bostadshus i Berlin efter 6 år 01

Bostadshus i Berlin efter 6 år

Testytor på en isolerad fasad med “premium fasadfärg” och ClimateCoating ® ThermoProtect avslöjar stora kvalitetsskillnader

Den 8 december 2009 inspekterade en byggnadsexpert från Berlin fasaderna i L.str. 56 i Berlin och grannbyggnaden till vänster. Detta innebar fasadfärger i en praktisk jämförelse (utomhusvittring av testområdena efter 6 år på ETICS fasaden).

Ett provskikt av den bästa fasadfärgen från en marknadsledare applicerades på den förskjutna gaveln till grannbyggnaden. Nu, efter 6 år, finns det ett problem som inte kan förbises: tydligt uttalade sprickor i beläggningen. Synligheten av sprickorna är möjlig utan verktyg.

En marknadsledares fasadfärg som visas här är en “särskilt smutsbeständig fasadfärg av silikonharts med en enastående kombination av bindemedel och fyllmedel” med egenskaperna “minst smuts, kapillär hydrofob, mineralmatt, mycket vattenavvisande”. Teori och praktik tycks skilja sig något här: med detta sprickmönster är det inte troligt att färgen är vattenavvisande. Detta gör det tydligt att tilldelningen av en ETICS till skydd mot slagregn enligt DIN 4108-3, tabell 3, rad 6, till stressgrupperna I till III är ett teoretiskt, om än standardiserat, antagande.

Jämförelseytan på gaveln till hus nr 56 var – också för 6 år sedan – av Fa. Karl från Berlin belagd med ClimateCoating® ThermoProtect . Undersökningen av ClimateCoating ® testytan visade ett skadefritt tillstånd i olika zoomnivåer och även under fasadförstoringsglaset. Denna fasadbeläggning överträffar klart konkurrentens resultat efter 6 år.

Renovering bondgård i Nederländerna 07

Renovering bondgård i Nederländerna

Betsade väggar målade över

Denna gamla bondgård i Nederländerna renoverades 2013 med ClimateCoating ® ThermoProtect . Problemet här var att på grund av den tidigare användningen som stallbyggnad hade ytterväggarna sugit upp vissa vätskor och blivit fläckiga. Beslutet att välja ClimateCoating ® Exterior var det rätta, eftersom fläckarna förhindrades att tränga igenom utan att ytterligare kostsamma renoveringsåtgärder behövdes.

Apotek i Witten 01

Apotek i Witten

Ekonomiskt och energisnålt renoverat. Användningen av ClimateCoating ® i moderniseringen frigjorde pengar till en ny mormorslägenhet.

Den renoverade Central Pharmacy-byggnaden i Witten har blivit en riktig pärla. Fasadbeläggningen som målarföretaget Fox & Fox applicerat med den termokeramiska membranteknologin ClimateCoating ® ThermoProtect skyddar mot sommarvärme och värmeförlust på vintern. ClimateCoating ® ThermoProtect användes även för de medicinska örter som målats på av Dortmund-konstnären Denis Klatt. Färgen är mycket stabil och även smutsavvisande.

Michael Hillebrecht, kreativ chef för Wellmess projektgrupp, Witten, baserar sina koncept strikt på kriterierna ekonomi och energieffektivitet. Av den anledningen valde han kombinationen av energisnål färg, kraftvärmeverk och solceller för att generera el på taket för detta projekt. Vid delombyggnaden skapades en bostad i källaren.

Bilderna visar fasaden det första året efter färdigställandet. Energicertifikatet utfärdat av Berlin DIMaGB Energieberatung för den energiskt renoverade byggnaden gör det tydligt vad energieffektivitet också betyder i den moderniserade gamla byggnaden: “allt i det gröna området” .

I detta projekt innebär kostnadseffektivitet: hög nytta med motiverad insats och hanterbar amorteringstid. Kostnaderna för att investera i fasaden som sparades genom att använda ClimateCoating ® flödade in i skapandet av en lägenhet. Intäkter tillfaller ägaren från hyra och elbetalningar.