Naturen för väderkvarnar 01

Natur för väderkvarnar

En fasadrenovering med ClimateCoating® Nature.

Holland – det här är kanalerna i Amsterdam, ost, cyklar. Och väderkvarnar. Holland och dess väderkvarnar är oskiljaktiga, de är en av Nederländernas välkända symboler. Holländska väderkvarnar dök upp i slutet av 1500-talet och det fanns 10 000 väderkvarnar i Nederländerna i slutet av 1800-talet.

Eftersom beståndet nu har krympt till runt 1 000 är bevarandet och skötseln av de befintliga väderkvarnarna viktigt. ClimateCoating ® Nature bidrar bra till detta. De goda erfarenheterna av de svarta ClimateCoating ® husen ligger till grund för beslutet.

Natur vs färger 01

Natur vs färger

Övning bevisar fördelarna med ClimateCoating® Nature .

ClimateCoating ® Nature är färgen för träkomponenter. För att vara exakt: för icke-dimensionellt stabila träkomponenter. Det betyder: ClimateCoating ® är inte lämplig för fönster och dörrar eftersom det termokeramiska membranet inte tål de mekaniska påfrestningarna i falsen, och det används inte heller på gångytor.

ClimateCoating ® Nature visar sina styrkor på alla andra träkomponenter: skydd mot UV-strålning, solljusreflektion, skydd mot slagregn, minskad svullnad och krympning, avfuktning, diffusionsöppenhet, spricköverbryggning, permanent elasticitet. Det främsta exemplet är arketypen för Black ClimateCoating ® -huset i Holland: efter 15 år inga sprickor, inga blåsor. Detta exempel har redan följts av flera svarta.

Du behöver inte smutskasta andra produkter för trä, jämförelsen ger i praktiken ett bra underlag för att avgöra för eller emot en produkt. Ibland säger några bilder mer än många ord. Du kan välja mellan tusentals färgnyanser av ClimateCoating® Nature . De använder det: för trähus, korsvirkeshus, takboxar, staket.

Renoveringar med naturen 02

Renoveringar med naturen

En fasadrenovering med ClimateCoating® Nature .

Denna praxisrapport är från Holland, men även i Sverige, som är känt för sina trähus, har ClimateCoating ® Nature använts framgångsrikt och lönsamt i åratal. Det handlar i första hand om ett långsiktigt skydd för träfasaderna, vilket också ger energibesparingar. När det gäller långsiktigt skydd ligger naturen långt före många betsar, lacker och glasyrer, vilket praktiska jämförelser visar.

Bearbetningen av ClimateCoating ® Nature t.ex. på ett trähus är inte annorlunda än med fasadfärger. Underlaget ska vara torrt, rent, stabilt och fritt från fett, olja och vax. Hållbart betyder: inga lösa färgrester eller fjäll. Dessutom ska underlaget kunna andas, d.v.s. diffusionsöppet, så att väggen kan “andas” vattenånga. Bildreportaget från Akersloot (NL) från 2015 visar hur ett trähus målat med träbets får en renoveringsrock efter tre år.

ClimateCoating ® för korsvirkeshus 01

ClimateCoating ® för korsvirkeshus

Fotosamlingen på temat “korsvirkeshus” visar bilder från åren 2012 till 2015. Korsvirkeshusens ClimateCoating ® -beläggning applicerades i kombinationerna Exteriör + Natur eller Historia + Natur, med Fix Plus eller Nature Primer som grundfärg.

ClimateCoating ® Nature för träkomponenter har utvecklats för att möta de speciella kraven för det äldsta och mest naturliga byggmaterialet. Just för att trä är så levande reagerar det utomhus känsligt på väderpåverkan som fukt, UV-strålning, luftföroreningar, svampar, skadedjur och insekter. Därför behöver trä vård och skydd.

Produkten ClimateCoating ® History används för historiska byggnader. Nästan varje mineralsubstrat i en gammal byggnad är förorenat med vatten och salt. Historien uppfyller kraven på monumentskydd för en beläggning som är optimalt öppen för kapillärer och diffusion, som ska förhindra salt- och fuktuppbyggnad och dessutom tåla alla moderna miljöpåfrestningar.

Den kombinerade användningen av de nämnda produkterna för gips och trä är den logiska slutsatsen från de observerade långtidsprestanda på olika fasader och i olika regioner. Den förebyggande fördelen för korsvirkeshusen belagda med ClimateCoating ® består framför allt i det termiska lugnet och skyddet mot väder och vind, speciellt mot ösregn.

ClimateCoating ® Nature minskar kraftigt svällningen och krympningen av träet. Dessutom har båda produkterna utmärkt flankvidhäftning – dvs på trä och gips – samt de spricköverbryggande, elastiska egenskaperna hos ClimateCoating ® -membranet. Detta förklarar den utmärkta lämpligheten hos ClimateCoating ® för korsvirkesfasader.

Kyrka i Blokzijl 01

Kyrka i Blokzijl

Lös problemet med saltbelastade väggar genom avfuktning med ClimateCoating ® ThermoPlus .

Staden Blokzijl (NL-8356 ca 1 400 invånare) tillhör kommunen Steenwijkerland i Nederländerna, provinsen Overijssel. Den döpta * kyrkan byggdes omkring 1850. De mäktiga väggarna av tegel murverk, klinker tegel på utsidan, putsade på insidan, har ett fuktproblem.

Väggarna är fuktiga och saltfyllda. En renovering ägde rum 1990. Resultatet var otillfredsställande, färgen lossnade på många ställen efter bara 2 veckor. Under loppet av 90-talet ökade problemen, sprickor uppstod och färgavskalningen ökade.

År 2001 belades den med produkten ClimateCoating ® ThermoPlus (2x på FixPlus primer, efter att det kritiga gamla färgskiktet avlägsnats). För detta ändamål anlitade kyrkorådet, med godkännande av monumentmyndigheten, målarföretaget Bergkamp från Blokzijl.

Resultatet var imponerande: i slutet av 2003 (datum för informationsbrevet då) hade inga nya problem uppstått. ClimateCoating ® ThermoPlus var stabil på väggarna och avfuktade dem: mätningar visade en minskning från 85 till 62 enheter inom 3 månader.

En inspektion 2014 visade att hållbarheten hos ClimateCoating ® ThermoPlus fortfarande är given. På grund av de positiva erfarenheterna genomfördes under 2015 en stor invändig beläggning på vägg- och takytor som drabbats av läckage på taket.

Vita huset i Spaarndam 01

Vita huset i Spaarndam

ClimateCoating ® Nature jämfört med andra produkter

Nej, det är inte den amerikanska presidentens andra säte och det är inte tänkt att jämföras med originalet i Washington. Snarare finns det en hänvisning till pionjären inom trähusbeläggning, om vilken det rapporterades 2006 från Spremberg nära Cottbus.

Fastigheten är ett familjehem på 2064 KW Spaarndam (NL), Lagedijk. Den står på ett öppet område i nära anslutning till vattnet. Fasadens orientering mot söder ger längre exponering för solljus. Bristen på grannbyggnader bidrar till att huset också är utsatt för vind.

Meranti-fasaden genomgick en grundlig renovering för 4 år sedan. Eftersom den gamla beläggningen var i mycket dåligt skick togs den bort helt vid tillfället. Efter några mindre reparationer applicerades ett dubbelt lager grundfärg och målades sedan med S:s Satinlack.

Efter bara 4 år visade det sig att på grund av vittringen var ytterligare en renovering nödvändig. Förutom förnyelsen av beläggningen visade det sig också att en del reparationer måste utföras igen. Den gamla färgen hade blåsor på spontens skarvar på panelerna och vissa paneler var defekta.

Med tanke på alternativen skulle det ha varit en kostsam affär att upprepa samma behandling igen; höga arbets- och materialkostnader kompenseras av en ganska kort livslängd. Att byta ut träpanelerna mot plastdelar skulle ha krävt en investering på cirka 4,5 till 5 tusen euro. Appliceringen av ClimateCoating ® säkerställer långtidsskydd.

Till slut valde ägaren alternativ 3: applicering av en ClimateCoating ® -beläggning. Efter reparationer och slipning av den gamla färgen applicerades ClimateCoating ® Nature två gånger. Därefter applicerades ClimateCoating ® GlossPlus , en färglös skyddslack.

Följande erfarenheter gjordes: Förutom olika komplimanger från de boende om de synliga resultaten märktes det i huset att en del saker hade förändrats. Som regel, i slutet av en solig dag, är temperaturen i huset mycket hög, särskilt i sovrummet bakom denna fasad. Efter applicering av ClimateCoating ® Nature , de första soliga dagarna, visade sig temperaturen i huset vara 5-6 grader Celsius lägre än tidigare.

Intressant att veta:
i Holland har man också gjort goda erfarenheter av svarta beläggningar.

lär dig mer

Svarta huset i Holland 01

Svarta huset i Holland

Den ursprungliga typen (2013: 15 år) följdes av andra.

Ett hus målades svart med ClimateCoating ® år innan det pratades i professionella kretsar om lätthet och TSR-värden. “The Black House” i Holland byggde på en idé av Jan de Lange. Detta är så att säga arketypen för Black ClimateCoating ® House. Efter 15 år i det verkliga praktiska testet av utomhusvittring, Mr. van Leeuwen 2013 en bild av det nuvarande tillståndet:

Trots att färgen har missfärgats efter 15 år är den fortfarande utan sprickor och blåsor. Ett enda lager är nu tillräckligt för att återställa originalbilden.

1998: Detta är det första föremålet som behandlats med ClimateCoating ® i Nederländerna. Huset och ladorna skyddades av ClimateCoating® ThermoProtect . 2013: Idag är färgen missfärgad och behöver en uppfräschning. Detta görs med ClimateCoating ® Nature , som inte fanns på den tiden.

Denna förfader till Black ClimateCoating ® -huset följdes av andra genom åren, inte bara i Holland och inte bara gjord av trä. 1998 importerades ClimateCoating ® fortfarande från USA, sedan 2003 har produktionen skett på Berlin-platsen “made in Germany”. Efter många års forskning och utveckling utvecklade SICC den beprövade fasadbeläggningen Nature, den speciella ClimateCoating ® för träkomponenter.

Träfasader med Nature 01

Träfasader med natur

Skydd mot värme och UV, inte bara hus (svart, vinrött, vitt).

Nederländerna Naturen skyddar på ett tillförlitligt sätt trähus
Att måla träfasader svart verkar ha blivit en tradition i Nederländerna. Dessa exempel har en sak gemensamt: “Dit woonhuis är ClimateCoating ® Nature tillämpad. Na några jaren står fortfarande i full prakt.” (Detta hus målades med ClimateCoating ® Nature . Efter några år ser det fortfarande bra ut.)

Detta gäller inte bara hus belagda med ClimateCoating ® Nature i svart, utan även andra byggnader. Vattenverket Vechtstromen (tidigare: Regge & Dinkel) förvaltar ett vackert naturreservat i Hengelo som heter Kristalbad. 2014 togs beslutet att använda ClimateCoating ® Nature. Efter 3 år är föremålen fortfarande exceptionellt välbevarade, som om de behandlats bara förra månaden. Träet blir inte längre lika varmt, vilket minskar termiska belastningar. Så det finns knappt några sprickor.

Assendelft har även goda erfarenheter av skydd mot solens värme och UV-strålar. Husen på “Röda ringen” är utsatta för solen hela dagen lång. Träet lider illa. ClimateCoating ® Nature erbjuder dock ett pålitligt skydd.

Huset med den vinröda fasaden målades med ClimateCoating ® Nature och färdigställs här med ClimateCoating ® GlossPlus.

Denna kombination fungerar också som en UV-blockerare och ger även en silkeslen yta. Med ClimateCoating ® Nature beror värmeskyddet för trähus inte bara på om lacken var vit eller åtminstone ljus. Mörka nyanser som vinröd och svart är också möjliga.

Broderskapshus i Erlangen 01

Brödraskapshus i Erlangen

Tillämpningar på olika byggnadsdelar i samråd mellan arkitekten och kulturarvsmyndigheten

ClimateCoating vid bevarande av historiska monument
År 2005 applicerades ClimateCoating på Corps Baruthias brödraskapshus i Erlangen, Rathsberger Str. 20, i samråd med myndigheterna för bevarande av monument: History på sockel och väggputs, ThermoActive på plåtdelar och takpannor, Nature på trästaketet.

 

Vita huset i Spremberg 01

Vita huset i Spremberg

Hållbarhet, jämfört med en glasyr

Vita huset i Washington DC har (ännu) inte belagts med ClimateCoating ® . Det handlar om ett trähus i Spremberg nära Cottbus. Bilderna är från november 2005, rapporten från 2006. Beläggningen gjordes i september 2000 när byggnaden var i ett dåligt skick. Träets yta var redan hårt skadad eftersom den hade varit utsatt för väder och vind utan skydd i flera år.

Mossor, svampar och lavar hade lagt sig på den fuktiga marken. En grundlig förbehandling av underlaget var därför nödvändig. Betydande renoveringsframgångar uppnåddes genom beläggning med ClimateCoating ® . Trädelarna avfuktades aktivt så att strukturen kunde stelna igen. Förutom det tilltalande utseendet kan man se att det sedan beläggningen med ClimateCoating ® inte har förekommit något angrepp av mikroorganismer som alger, svampar, lavar eller mossor.

Satsningen har lönat sig fullt ut för husägarna, speciellt eftersom alla kan se den stora möda som grannen lägger ner på att underhålla sitt brunglasade hus (till vänster i bilden) år efter år. Å andra sidan är underhåll av fasaden belagd med ClimateCoating ® ännu inte nödvändigt på Vita huset. Med en beläggning av ClimateCoating ® kan du se varje fiberstruktur i träet, så att det naturliga intrycket behålls. Ändå, med 0,3 mm långtidsskydd ges. Skyddet mot mikroorganismer är praktiskt taget fritt från gifter, vilket skiljer ClimateCoating ® från andra fasadbeläggningar. Det är inte bara ekonomiskt att använda, utan också ekologiskt. Ingen övermålning har behövts sedan september 2000. (03.01.2006).

Samtidigt kommer även en rapport från Holland: Det vita huset i Spaarndam

Fantastiska upplevelser gjordes här även efter svart beläggning av en träfasad: Det svarta huset i Holland